Danish Educational Vocabularies
Forside Vokabularies Rating Kontakt

Rating

Rating

På disse sider findes et udkast til rating-kategorier til brug ved vurdering af digtiale læremidler. Indtil videre er der udviklet kategorier med fem parametre. Der er udviklet kategorier til brug ved vurdering af forskellige typer digitale læremidler, sådan som de er beskrevet i vokabularet Educational Resource Type.


Klik på Fem parametre i menuen til højre.

Pjece med evalueringsparametre
Download ipdf-format

I denne pjece er de enkelte typer læremidler defineret og evalueringsparametre oplistet.

Designed by Free CSS Templates
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Fem parametre
SmartSite Publisher